บัญชีโอนเงิน

คุณลูกค้าโอนเงินบัญชีตามธนาคารทีแจ้งมานี้ แล้วแต่สะดวกค่ะ